درصورت تمایل به همکاری با موبایل‌آباد جهت تامین محصولات فروشگاه ، از طریق فرم زیر اقدام نمایید.
لازم به ذکر است، همکاری با آبادو مشروط به دارا بودن جواز کسب است.